Odwiedź też:
RSS
Prawa autorskie

Wszystkie materiały tekstowe i graficzne znajdujące się na stronach serwisu Amanita.pl są własnością serwisu, chyba że jest to zaznaczone inaczej. Publikowanie ich w całości lub w części bez pisemnej zgody autorów jest naruszeniem praw autorskich.

Żadna część tej strony (poszczególnych dokumentów) nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD-ROM lub przy użyciu innych systemów i środków, bez pisemnej zgody właścicieli praw.

Naruszenie praw serwisu skutkuje odpowiedzialnością prawną naruszyciela, określoną w przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przepisach kodeksu cywilnego oraz przepisach prawa prasowego.

Autorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za komentarze i wypowiedzi użytkowników serwisu na forach, czatach oraz informacje zawarte na stronach WWW reklamodawców lub w innych miejscach w Internecie, do których zamieszczono odnośniki ze strony serwisu Amanita.pl.

 
Warszawa
 

Copyright Reporter.pl 1996-2013